Práce s kategoriemi

1. Úprava kategorií

1.1.

Veškeré produkty jsou řazeny do kategorií - proto si prvně ukážeme, jak pracovat s Katagoriemi:

  (obr. 1)

 

1.2.

Zde máme zobrazeno větvení kategorií.

V okně (obr. 2) můžete kategorie jakkoli upravit: kliknete (označíte) danou kategorii - zvolíte Otevřít - zobrazí se Vám karta konkrétní kategorie (obr. 4).

  (obr. 2)


1.3. 

Na webových stránkách či e-shopu se Kategorie zobrazují jako položky menu.

(obr. 3) 

1.4.

Na této záložce "Základní údaje" můžete změnit název kategorie (položky menu) v kolonce Název.

(obr. 4)

1.5.

Na záložce "Produkty" máme zobrazeny veškeré produkty, které se na této straně nachází - můžeme je zde jakkoli upravit, smazat nebo vytvořit nový - ale to budeme řešit v sekci produkty.

(obr. 5)

1.6.

Na záložce "SEO" se upravují texty vhodné pro zviditelění produktu.

Title je titulek stránky, pokud jej nevyplníte zobrazí se standardně název produktu.

URL je název html stránky, nemusíte jej upravovat a pokud ano, dodržte způsob, kterým se URL vyplňuje: první je zpětné lomítko, text je bez mezer, háčků, čárek a místo mezer je pomlčka.

Menu anchor title je ......

Meta description, je popisek, který můžete a nemusíte vyplnit.

(obr. 6)

Záložka Marketing a Popis....???

2. Smazání kategorie

Kategorii můžeme smazat pouze pokud neobsahuje žádné pordukty. Stačí ji označit kliknutím a zvolit položku Smazat z horního pruhu.

3. Přidání nové kategorie

Kategorii můžete přidat a větvit. Vždy označíte pouze kategorii nadřazenou, tzn. pokud chcete přidat novou kategorii do sekce: Šroubky, označíte ji a stiknete tlačítko Nové v horním pruhu. Zobrazí se Vám okno (obr. 4) a Vy doplníte Nadpis, případně další údaje, dle Vašeho uvážení. (vysvětleno v sekci Úprava kategorií).

Nová kategorie se Vám zobrazí na posledním místě, můžete si jí přesunout díky oranžovým šipkám vpravo nahoře.


Recenze od našich zákazníků

Od firmy Market Express máme již druhé webové stránky. Spolupráce je vyhovující, vyzpovídali mne jakou máme představu o webu a obsahu a dalších a začali posílat návrhy realizace. Web se obsluhuje velmi snadno, což je pro mne z důvodu časového vytížení velice důležité.

Po této zkušenosti jsme si nechali i navrhnout logo naší LPG značky ARTgas a firemní logo.

Markéta Pospíchalová

www.autolysa.cz

S firmou Market Express spolupracujeme od prvního okamžiku, kdy jsme se rozhodli začít "existovat" i v rámci internetu, což je bezmála 20 let.

Od Market Expressu si necháváme tvořit webové stránky, osvědčila se nám i spolupráce v oblasti optimalizace stránek tak, abychom byli co nejlépe dohledatelní. Spolupráce byla vždy oboustranně korektní. Pokud nastal nějaký technický problém, zaměstnanci firmy jej vždy vyřešili ochotně, velmi rychle a k naší spokojenosti.

Za naší firmu mohu s klidným svědomím firmu Market Express doporučit každému, kdo poptává tyto služby.

Martin Dočekal

Ředitel firmy ETEX Hořice s.r.o.

www.kapesniky-horice.cz

Vážení pracovníci firmy Market Express,

Rád bych vám jménem naší firmy Pestall s.r.o., jakožto vašeho dlouholetého zákazníka, vyslovil poděkování za vaši práci s našimi webovými stránkami.

Vaše řešení stránek je vždy na vysoké úrovni a v souladu s trendy moderní doby ve webovém prostoru. Oceňuji perfektní spolupráci při řešení našich požadavků či potíží, vstřícnost, se kterou reagujete na naše podněty.

Již vícekrát jsem se přesvědčil o tom, že vždy nabízíte a nám aplikujete pouze smysluplná řešen. Nesnažíte se nám za každou cenu prodat i produkty, které nejsou pro nás přínosem, a zároveň včas nabízíte a zavádíte změny a inovace požadované zákony.

Těším se na další dlouhodobou spolupráci a přeji mnoho úspěchů ve vaší práci.

S přáním krásných dnů

Ing. Stanislav Bareš

jednatel firmy PESTALL, s.r.o.

www.pestall.cz