Landing pages (vstupní stránky)

Co to je?

Landing page je v online marketingu vstupní stránka. Je to stránka, kterou člověk uvidí jako první, když klikne na vaši reklamu, která běží na jiném webu (Seznam, Google, Facebook, ...)

Účel landing page

Úkolem landing page je přijímat zákazníky, kteří někde klikli na vaši reklamu, a přimět co nejvíce z nich udělat přesně to, co chcete. Landing page, její obsah i grafické uspořádání může značně ovlivnit konverzní poměr, a tím i vaše tržby.

Propojení landing page s reklamou

Landing page by měla být co nejlépe propojena s reklamou. Reklamou zákazníka zaujmete, a na landing page musíte jeho zájem dále prohloubit. A pak ho přimět k akci.

Grafika landing page

Vzhled ideální landing page se zpravidla dost liší od standardní stránky. Na standardní stránce dáváte zákazníkovi volnost. Na landing page soustředíte jeho pozornost na přesně jednu věc. Tomu je podřízeno vše.Landing pages na vašem webu rádi vytvoříme. Napište nám: